"Genom ökad självinsikt och aktiva val öppnas nya möjligheter'" Susanne Askwall, rådgivare och ansvarig för Executive Outplacement

Susanne Askwall, rådgivare och ansvarig för Executive Outplacement

“Mina erfarenheter som chef och ledare är att det nästan alltid handlar om ökad självinsikt. Genom en bättre förståelse för sig själv och sitt ledarskap ges möjligheter till aktiva och fria val, vare sig valen handlar om att leda verksamheten eller att leda sig själv. Människor jag väglett har uppskattat min öppenhet, positiva inställning och tydliga kommunikation. Mitt förhållningssätt är att alltid ha målet i sikte. Genom en öppen och rak dialog visar jag vägen till ökad självinsikt, nya möjligheter och jobb." Det säger Susanne Askwall, erfaren chef och ledare och certifierad rådgivare i AS3 Executive.

“Jag har över 20 års erfarenhet som chef och ledare i globala företag såväl som familjeföretag. Jag har arbetat med IT, utbildning och ledarskapsutveckling och haft ansvar för stora organisationer med flera tusen anställda såväl som små. Mina uppdrag har ofta handlat om förändringsledning i samband med företagssammanslagningar eller anpassning av verksamheter till ändrade förhållanden. Jag har haft många olika roller och jobbat som säljare, affärsområdeschef, HR-chef, VD, Vice VD och operativchef och ingått i svenska, nordiska och europeiska ledningsgrupper. Jag har lärt mig att hantera både det som händer på företagsnivå såväl som på insidan av den enskilda människan i samband med förändringar. Jag har alltid målet, människan och nyttan i fokus. Det bottnar i mitt stora intresse för människors beteenden och viljan att leda människor och organisationer att nå sin fulla potential.

Susanne är ansvarig för AS3 Executive Services i Sverige sedan 2015. Hon har över 20 års erfarenhet från ledande befattningar från svenskt och internationellt näringsliv från IT-branschen där hon verkat på svensk, nordisk och europeisk nivå inom Compaq, HP och IBM. Hon har varit VD för Right Management i Norden och vice VD i det familjeägda företaget JENSEN education. Hon har en akademisk examen med inriktning på psykologi, har gått Ruter Dams ledarskapsprogram och finns presenterad i Ulf Halls bok Ledstjärnor - 57 kvinnor om ledarskap. Hon är certifierad av IPU i Talent Insights.

Susanne Askwall, rådgivare och ansvarig för Executive Outplacement

 

 

 

 

 

Kontakta mig

Vill du få mer information om våra tjänster? Skriv dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig!