Alla coacher hos AS3 Executive har egen lång erfarenhet från arbete på företagsledande nivå. De har dessutom genomgått utbildning och träning som Transition coacher, en utbildning som ackrediterats av European Mentoring & Coaching Council (EMCC). De flesta är även certifierade som coacher av ICF.

AS3 strävar efter att bli det mest respekterade HR-konsultföretaget i Norden inom vårt område, Job Transition Management. Vi följer kontinuerligt den vetenskapliga utvecklingen inom området och avsätter tid och resurser på egen utveckling av metoder och arbetssätt som vi ser fungerar i praktiken.
Utifrån vetenskapliga rön och vår egen erfarenhet har vi utvecklat en egen coaching metodik. Den är specialiserad för att stödja individer och organisationer att hantera arbetsrelaterade förändringar.

Vi utbildar och tränar våra coacher kontinuerligt i denna metodik för att säkerställa en hög nivå av professionalism och kompetens hos våra coacher. Vi vill att allt vad vi gör ska präglas av kvalitet och en hög nivå av professionalism. Därför har vi låtit kvalitetssäkra vår utbildning genom extern ackreditering av European Mentoring & Coaching Concil (EMCC).

EUROPEAN MENTORING AND COACHING COUNCIL
Kontakta mig

Vill du få mer information om våra tjänster? Skriv dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig!