Klargörande för karriären AS3 Executive Career Balanced Scorecard

Executive Coaching

Ja tack, sänd mig...

EXECUTIVE CAREER REFLECTION

Executive Career Balanced Scorecard är en indiviuell coaching process där fokus ligger på att definiera individuella “Key Performance Indicators” och koppla dessa till verksamheten och din framtida karriär. 

AS3 Executive har utvecklat det här programmet med utgångspunkt från de krav som ställs av och på executives idag. 

Samarbetet byggs upp på en affärsmässig dialog och siktet är inställt på att skapa en grund för att fatta beslut kring programdeltagarens fortsatta karriär.

Kontakta mig

Vill du få mer information om våra tjänster? Skriv dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig!