The Executive Challenge Survey

Tillsammans med Ennova har AS3 Executive genomfört en undersökning om trender bland executives i Skandinavien. Undersökningen baseras på över 35 djupintervjuer med executives i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Resultatet presenteras i totalt 6 artiklar som nordiska CEOs, styrelseordföranden, HR-specialister och framtidsforskare kommenterat på och satt i perspektiv. 

The executive challenge survey
Kontakta mig

Vill du få mer information om våra tjänster? Skriv dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig!